IDE‎ > ‎

PROGRAMINO IDE

PROGRAMINO IDE je alternatívne a cenovo nízko-rozpočtové IDE pre Arduino a kompatibilné dosky. Dizajn štúdia je veľmi vydarený, moderný vzhľad v kombinácii s množstvom nastavení je veľmi dobrým predpokladom pre úspech tohto štúdia. K dispozícii je pre platformu Windows a vyžaduje mať nainštalované Arduino IDE.

Inštalácia

Inštalácia je pomerne jednoduchá a rýchla. Inštalačný súbor nájdeme a stiahneme zo stránok www.programino.com. Spustíme stiahnutý inštalačný súbor.

Select Setup Language

Vyberieme jazyk (angličtina alebo nemčina) a klikneme na "OK".


License Agreement

Následne sa objaví okno s licenčnou zmluvou. Označíme položku "I accept the agreement" a klikneme na "Next".


Select Destination Location

Vyberieme si inštalačný adresár. Doporučený je "C:\Program Files (x86)\PROGRAMINO" a klikneme na "Next".


Select Start Menu Folder

Zvolíme meno adresára do menu "Štart" alebo ponecháme pôvodné "PROGRAMINO" a klikneme na "Next".


Create a desktop icon

Zvolíme si vytvorenie ikony na plochu a klikneme na "Next" a následne na "Install".


Installation is complete

Inštalácia dokončená, klikneme na "Finish" a spustí sa IDE.

 

Activation Process

Po štarte PROGRAMINO IDE sa otvorí okno aktivačného procesu.


  1. užívateľské meno (iba pri aktiváci). 
  2. e-mailová adresa (iba pri aktiváci). 
  3. licenčný kľúč (iba pri aktiváci). 
  4. zakúpenie licenčného kľúča (dostanete sa na stránku nákupu).
  5. vyberte, ak máte zakúpený licenčný kľúč a vyplnené prvé tri položky 
  6. vyberte, ak chcete vyskúšať PROGRAMINO IDE ako bezplatnú skúšobnú verziu (14 dní). 
  7. ukončenie programu PROGRAMINO IDE
  8. webový odkaz na kontakty a pomoc

Po zadaní zakúpeného licenčného kľúča sa okno už nebude zobrazovať. Pre bezplatné odskúšanie klikneme na "14 Day-Trial".


Prvé spustenie

Teraz si nastavíme najdôležitejšie nastavenia a to cesty k Arduino IDE. Klikneme v menu na "Options > IDE Settings".

IDE Settings

V otvorenom okne vyberieme záložku "Arduino". Pokiaľ sa nám cesty automaticky nevyplnili, kliknutím na prvé "Browse" nájdeme cestu k súboru "arduino.exe". Taktiež si môžme nastaviť cesty k vlastným knižniciam alebo aj k Arduino projektom a klikneme na "OK"

Select the Path to the Arduino™ IDE

Ako ďalšie si vyberieme patričnú pripojenú dosku a následne aj COM port.

Board select

A môžme si napísať prvý program.


Prostredie PROGRAMINO IDE

Ako môžete vidieť na obrázku vyššie, štúdio je rozdelené na niekoľko častí. V ľavom hornom rohu to je "Project Explorer", v dolnom potom "Object Explorer". Uprostred, v najväčšej časti, je editor kódu. V pravej časti potom môžete mať zobrazenú Arduino dosku, ktorú vyberiete zo zoznamu. V záložke "Description", potom nájdete popis dosky.

IDE skrýva množstvo veľmi potrebných vychytávok a rôzne utilitky:


LCD Designer

Vytvorenie znaku pre LCD displej.
Vyklikáte si znak a kliknutím na ikonu "
Create Matrix" vloží vytvorený kód znaku rovno do kódu programu.


Value Converter

Konvertor medzi číselnými sústavami.


UART Terminal

Sériový monitor


Analógový ploter


PROGRAMINO IDE je veľmi vydarené a iste stojí za vyskúšanie.


Diskusia a akomentáre

Diskusia a komentáre