Hardware‎ > ‎

Arduino Nano

Arduino Nano doska z hora
Arduino Nano doska z dola
5V
     
8-bit
     
16 MHz
     
AVR

Arduino Nano je založené na procesore ATmega328. Má rovnakú funkčnosť ako Arduino UNO, ale je menšie a je kompatibilné s nepájivím kontaktným polom (breadboard). Chýba mu DC napájací konektor a pracuje s mini-USB káblom namiesto štandardného.

Špecifikácia

Mikroprocesor

ATmega328P

Max. napätie I/O pinov

5V

Napájanie dosky Vin

7-12V

Napájanie dosky USB

5V

Digitálne I/O piny

14 (z toho je 6 PWM výstupov)

PWM piny (8-bit)

6 (3, 5, 6, 9, 10, 11)

Analogové piny (12-bit)

8

DC prúd na I/O pin

40 mA

Spotreba energie

19 mA

Flash pamäť

32 KB z toho 2 KB pre bootloader

SRAM

2 KB

EEPROM

1 KB

Frekvencia mikroprocesora

16 MHz

LED_BUILTIN

13

Dĺžka

45 mm

Šírka

18 mm

Váha

7 g

Napájanie

Arduino Nano možno napájať cez mini-USB konektor alebo cez pin Vin 7-12V (max 20V) ako neregulované externé napájanie (pin 30) alebo 5V ako regulované externé napájanie (pin 27). Ako zdroj energie je automaticky vybrané nejvyššie napätia. FTDI FT232RL čip (alebo jeho klon CH340) na Arduino Nano je pripojený iba v prípade, že doska je napájaná cez USB. Napájanie je indikovaná pomocou LED PWR.

Pamäť

Integrovaný čip ATmega328 má 32 KB flash pamäti pre program, z toho je použitých 2 KB pre bootloader. Veľkosť SRAM je 2 KB a má 1 KB EEPROM.

Vstupy a výstupy

Každý zo 14 digitálnych pinov na Arduino Nano možno použiť ako vstup alebo výstup, pomocou pinMode(), digitalWrite() a digitalRead() funkcií. Pracovné napätie pinov je 5V. Každý pin môže poskytovať alebo prijímať maximálne 40mA a má interný pull-up rezistor 20 - 50kOhm (v predvolenom nastavení je odpojený). Okrem toho niektoré piny na doske majú špecializované funkcie:

  • Seriová linka: pin 0 (RX) a 1 (TX). Používa sa pre príjem (RX) a prenos (TX) TTL dát. Tieto piny sú pripojené na zodpovedajúce piny FTDI čipu. Komunikácia je indikovaná pomocou integrovaných LED diód (RX LED a TX LED).
  • Externé prerušenie: pin 2 a 3. Tieto piny môžu byť konfigurované tak, aby spustili prerušenie pri nízkej hodnote 0V (low) alebo pri nábežnej hrane z 0V na 5V (rising) alebo pri klesajúcej hrane z 5V na 0V (falling) alebo pri zmene hodnoty (change). Viac informácií nájdete vo funkcii attachInterrupt().
  • PWM: piny 3, 5, 6, 9, 10 a 11 poskytujú 8-bitový PWM výstup funkciou analogWrite().
  • SPI: piny 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Tieto piny podporujú hardwarovú SPI komunikáciu.
  • LED: pin 13. Na doske je zabudovaná LED dióda do série s rezistorom a je pripojená k digitálnemu pinu 13. Keď je na pine hodnota high, tak LED svieti, keď je na pine hodnota low, tak LED nesvieti.
  • Analógové vstupy: 8 analógových vstupov, z ktorých každý poskytuje 10 bitové rozlíšenie (t.j. 1024 rôznych hodnôt). Referenčné napätie pre analógové vstupy je štandardne 5V, ale dá sa zmeniť použitím funkcie analogReference(). Analógové piny 6 a 7 nemožno použiť ako digitálne piny a piny 4 a 5 navyše majú špecializovanú funkciu pre komunikáciu po I2C zbernici.
  • I2C: používajú sa analógové piny 4 (SDA) a 5 (SCL). Podporuje komunikáciu I2C (TWI) pomocou knižnice Wire.
  • AREF: pin sa používa ako referenčné napätie pre analógové vstupy. Používa sa s funkciou analogReference().
  • Reset: tento pin pri hodnote low resetuje čip. Zvyčajne sa používa na pridanie resetovacieho tlačidla alebo mikrospínača do shieldov. Jedno takéto nájdete aj tejto na doske.

Dokumentácia

Arduino Nano je open-source hardvér. Môžete si vytvoriť vlastnú dosku pomocou nasledujúcich súborov:

Arduino Nano pinoutArduino Nano na AliExpresse