Nástroje

Výpočet predradného odporu pre LED

Výpočet predradný odpor pre LED diódu

Farebné značenie rezistorov

výpočet farebné značenie odporov

Označovanie SMD rezistorov

výpočet označovanie SMD rezistorov odporov