Arduino IDE – návod na inštaláciu

Arduino IDE návod na inštaláciuÚspech Arduina a jeho veľké rozšírenie nie je len vďaka zaujímavému hardvéru, ale predovšetkým jednoduchému vývojovému prostrediu (skrátene IDE, čo doslova znamená Integrated Development Environment). Arduino IDE je aplikácia, ktorá nám umožní jednoducho s doskou Arduino pracovať.

Arduino IDE obsahuje okrem iného textový editor a niekoľko tlačidiel, ktoré slúžia na preklad a následnému nahraniu kódu do Arduina. Ďalej je súčasťou prostredia nástroj serial monitor, ktorý umožňuje jednoduchú komunikáciu s Arduino doskou, na tento účel potom slúži funkcia Serial.

Inštalácia Arduino IDE

Inštalačný súbor pre platformu Windows, Linux alebo Mac OS X možno nájsť na oficiálnom webe Arduino.cc v sekcii downloads. Inštalácia je priamočiara a veľmi jednoduchá. Na operačnom systéme Windows môžete stiahnuť buď inštalátor, ktorý sa postará o všetko potrebné alebo ZIP súbor, ktorý stačí rozbaliť do ľubovoľného adresára v počítači. Pod operačným systémom Mac OS X potom stačí balíček Arduino.app skopírovať do adresára / Applications /.

Tu je ukážka priebehu inštalácie pre Windows:

Arduino IDE - Setup License Agreement

I Agree – odsúhlasenie licenčných podmienok

Arduino IDE - Setup Installation Options

Next – vybrané komponenty k inštalácii

Arduino IDE - Setup Installation Folder

Install – nastavenie inštalačného adresára

Arduino IDE - Setup Installing Extract

Priebeh inštalácie

Arduino IDE - Drivers

Inštalovať – inštalácia ovládačov

Prvé spustenie

Dvojklikom na ikonu otvorte aplikáciu Arduino.

Arduino IDE - Blink

Po prvom zapnutí je potrebné prejsť nastavenia, ktoré Arduino IDE ponúka. Otvorte preto okno s nastavením „Súbor / Vlastnosti“ (File / Preferences) a nastavte adresár kam sa budú ukladať vaše projekty. Štandardne je predvolený adresár \Arduino v dokumentoch užívateľa.

Arduino IDE - Preferences

Tento adresár je dôležitý, ďalej mu budem hovoriť pracovný adresár. V originále sa nazýva sketchbook. To preto, že projektom v Arduine sa hovorí sketch, čo slovensky znamená skica alebo náčrtok. V tejto dokumentácii budem ale namiesto sketch používať projekt.

Arduino IDE bolo preložené do viac ako tridsiatich rôznych jazykov. Štandardne sa IDE nahráva v jazyku, ktorý máte nastavený vo svojom operačnom systéme (poznámka: vo Windows a snáď tiež v Linuxe nie je určujúci jazyk, v ktorom sa zobrazuje váš systém, ale nastavenie meny a dátumu a času). Ak budete chcieť nastaviť jazyk ručne, po spustení softvéru Arduino otvorte okno Vlastnosti (Preferences). Následne vyberte Jazyk editora (Editor Language), kde nájdete rozbaľovací zoznam podporovaných jazykov. Vyberte jazyk a reštartujte IDE.

Ak jazyk systému nie je v IDE podporovaný, prepne sa do angličtiny. K východiskovému nastaveniu sa môžete vrátiť výberom System Default v rozbaľovacom zozname. Zmena sa prejaví až po reštarte Arduino IDE. Ak zmeníte nastavenia v operačnom systéme, zmena sa opäť prejaví až po reštarte softvéru.

Pracovný adresár a jeho štruktúra

Všetky projekty sa teda budú ukladať do pracovného adresára. Každý projekt má svoj podpriečinok, ktorý sa volá rovnako ako projekt. V nej potom môžeme nájsť zdrojové kódy s príponou .ino alebo .pde. Prípona .ino je novšia a štandardne sa používa pre všetky projekty vytvorené v Arduino IDE od verzie 1.0 a vyššie. Prípona .pde je staršia a dnes sa už nepoužíva.

C:\cesta\k\pracovnemu\adresaru\     
napr.: C:\Users\ntb\Documents\Arduino
 .\MojProjekt\
  .\MojProjekt.ino
 .\Test\
  .\Test.ino
 .\Komplikovany_Projekt\
  .\Komplikovany_Projekt.ino
  .\funkcia.cpp
  .\funkcia.h
 .\libraries\
 .\hardware\

Náš pracovný adresár obsahuje celkom 3 projekty s názvami MojProjekt, Test a Komplikovany_Projekt. Tento posledný projekt obsahuje vo svojom podadresári viac súborov s príponami .cpp a .h (užívateľské knižnice projektu). V pracovnom adresári sú ale ešte dva podadresáre, o ktorých sme si zatiaľ nič nepovedali – libraries\ a hardware\. Tieto podadresáre v našom pracovnom priestore môžu ale aj nemusia byť, sú nepovinné. Pokiaľ ale v pracovnom adresári sú, Arduino IDE ich pri štarte kontroluje a načíta ich obsah.

Užívateľské knižnice

Ako už názov napovedá, v adresári libraries\ v našom pracovnom adresári sa môžu nachádzať knižnice, ktoré si užívateľ (teda my) praje vo svojich projektoch používať. Na internete možno totiž nájsť veľké množstvo knižníc pre najrôznejšie senzory, moduly a Shieldy, ktoré Arduino IDE nemá štandardne vo svojej výbave.

Dajme tomu, že si kúpite teplotný snímač DS18B20 a na webe nájdete knižnicu, ktorá s ním dokáže komunikovať. Adresár s knižnicou potom stačí skopírovať práve do podadresára libraries\ a reštartovať Arduino IDE. Od toho okamihu pôjde novú knižnicu nájsť v menu „Projekt / Zahrnúť knižnice“ a ak knižnica obsahuje aj ukážkové kódy, tak tie sú v menu „Súbor / Príklady“.

Od verzie Arduino IDE 1.0.5 existuje ešte jednoduchšia možnosť ako nainštalovať novú knižnicu. Stačí v menu „Projekt / Zahrnúť knižnice“ kliknúť na položku „Pridať .ZIP knižnicu“ a zvoliť ZIP súbor s knižnicou, ktorý ste stiahli z internetu.

Arduino IDE - pridať knižnicu

Podpora nového hardvéru

Ešte nám zostáva popísať si k čomu slúži adresár hardware\. V základe dokáže Arduino IDE pracovať s doskami (čiže hardvérom):

Čo ale keď máte hardvér, ktorý v zozname nie je? To sa môže najčastejšie stať staviteľom 3D tlačiarne RepRap, prípadne majiteľom nejakej dosky od iných výrobcov, napr. obľúbené ESP8266 a pod. V takom prípade stačí do adresára hardware\ skopírovať zložku s definíciou novej dosky, ktorú stiahnete z internetu. Po reštarte Arduino IDE sa nový hardvér objaví v menu „Nástroje / Doska“. Tento postup je väčšinou popísaný v dokumentácii výrobcu daného hardvéru.

Inou alternatívou je pridanie .json odkazu (napr. aj z GitHub.com) v okne „Súbor / Vlastnosti“ do kolonky „Manažér prídavných dosiek URL:“. Napríklad pridaním dosky ESP8266 týmto odkazom:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Prostredie Arduino IDE

Textový editor zaberá hlavnú časť obrazovky (veľká biela plocha). Pod ním nájdeme konzolu (čierna oblasť) obsahujúca správy o činnosti a behu programu. Nájdeme tu tak informácie o postupe nahrávania programu do Arduino alebo chybové hlášky. V pravom dolnom rohu nájdete text s informáciou o aktuálnej vybranej doske a sériovom porte, na ktorý je pripojená.

Arduino IDE - Verifikovať (Verify) Verifikovať (Verify) – skontroluje, či sa v napísanom kóde nevyskytujú chyby

Arduino IDE - Nahrať (Upload) Nahrať (Upload) – skompiluje kód a nahrá ho do Arduina

Arduino IDE - Nový (New)  Nový (New) – vytvorí nový projekt

Arduino IDE - Otvoriť (Open) Otvoriť (Open) – otvorí ponuku všetkých programov. Nájdeme tu ako programy vytvorené užívateľom, tak ukážkové príklady. Keď na niektorý z nich kliknete, otvorí sa v práve používanom okne.

Arduino IDE - Uložiť (Save) Uložiť (Save) – uloží projekt

Arduino IDE - Serial Monitor Serial Monitor – otvorí monitor sériovej linky

Ďalšie príkazy nájdete v piatich ponukách:

Súbor (File)

 • Nový (New) Ctrl+N – vytvorí novú inštanciu (okno) editora s prázdnou štruktúrou nového projektu
 • Otvoriť (Open) Ctrl+O – umožňuje načítať projekt uložený kdekoľvek na disku
 • Otvoriť predošlé (Open Recent) – poskytuje krátky zoznam predošlých otvorených projektov
 • Projekty (Sketchbook) – zobrazuje aktuálne projekty z pracovného adresára projektov. Kliknutím na akékoľvek meno otvorí zodpovedajúci projekt v novom editore.
 • Príklady (Examples) – tu nájdete akékoľvek príklady, ktoré poskytuje Arduino Software (IDE) alebo knižnice. Všetky príklady sú štruktúrované v stromovej štruktúre, ktorý umožňuje ľahký prístup podľa témy alebo knižnice.
 • Zatvoriť (Close) Ctrl+W – uzatvára aktuálnu inštanciu IDE
 • Uložiť (Save) Ctrl+S – uloží projekt s aktuálnym názvom. V prípade, že projekt nemá ešte názov, bude vyvolaná ponuka okna „Uložiť ako…
 • Uložiť ako… (Save As…) Ctrl+Shift+S – umožňuje uložiť aktuálny projekt pod iným názvom
 • Nastavenia stránky (Page Setup) Ctrl+Shift+P – zobrazí okno „Vzhľad stránky pre tlač
 • Tlač (Print) Ctrl+P – vytlačí aktuálny projekt na tlačiarni podľa nastavenia definovaných v nastavení stránky
 • Vlastnosti (Preferences) Ctrl+čiarka – otvorí okno „Vlastnosti“, kde môžu byť prispôsobené niektoré nastavenia IDE, ako umiestnenie projektov, jazyk rozhrania IDE,…
 • Ukončiť (Quit) Ctrl+Q – zavrie všetky okná IDE. Rovnaké projekty budú automaticky otvorené pri ďalšom spustení IDE.

Editovať (Edit)

 • Späť (Undo) Ctrl+Z – vracia sa z jedného alebo viacerých krokov späť pri textových úpravách projektov
 • Znova (Redo) Ctrl+Y – keď sa vrátite späť pri úpravách, môžete ísť aj znovu dopredu
 • Vystrihnúť (Cut) Ctrl+X – odstráni vybratý text z editora a umiestni ho do schránky
 • Kopírovať (Copy) Ctrl+C – duplikuje vybratý text v editore a umiestni ho do schránky.
 • Kopírovať pre použitie na internetovom fóre (Copy for Forum) Ctrl+Shift+C – skopíruje kód vášho projektu do schránky v takej forme, ktorá umožní jeho vloženie do fóra vrátane zvýraznenia syntaxe
 • Kopírovať ako HTML (Copy as HTML) Ctrl+Alt+C – skopíruje váš projekt do schránky ako HTML kód určený na vloženie do webovej stránky vrátane zvýraznenia syntaxe
 • Vložiť (Paste) Ctrl+V – vloží obsah schránky na pozíciu kurzora v editore
 • Vybrať všetko (Select All) Ctrl+A – označí celý obsah editora
 • Presun na riadok (Go to line…) Ctrl+L
 • Zakomentovať/Odkomentovať (Comment/Uncomment) Ctrl+lomítko – vloží alebo odstráni značku komentáru // na začiatku každého vybraného riadku
 • Zväčšiť odsadenie (Increase Indent) Tab – posunie označené riadky vpravo, na začiatku každého vybratého riadku pridá medzery
 • Zmenšiť odsadenie (Decrease Indent) Shift+Tab – posunie označené riadky vlavo, na začiatku každého vybratého riadku odoberie medzery
 • Hľadať… (Find…) Ctrl+F – otvorí okno Hľadaj, kde môžete zadať text, ktorý sa vyhľadá vo vnútri aktuálneho projektu podľa zadaných niekoľkých možností vyhľadávania
 • Hľadaj ďalší (Find Next) Ctrl+G – zvýrazní ďalší výskyt reťazca určeného ako hľadanú položku v okne Hľadaj, vzhľadom k pozícii kurzora (hľadá smerom dole)
 • Hľadaj predošlý (Find Previous) Ctrl+Shift+G – zvýrazní predošlí výskyt reťazca určeného ako hľadanú položku v okne Hľadaj, vzhľadom k pozícii kurzora (hľadá smerom hore)

Projekt (Sketch)

 • Kontrola/Kompilácia (Verifi/Compile) Ctrl+R – skontroluje, či sa v kóde nevyskytujú chyby. Vypíše využitie pamäte pre kód a premenných do oblasti konzoly
 • Nahrať (Upload) Ctrl+U – zostaví a nahrá binárny súbor do navolenej dosky cez zvolený COM port
 • Nahrať pomocou programátora (Upload Using Programmer) Ctrl+Shift+U – zostaví a nahrá binárny súbor do navolenej dosky cez externý navolený programátor
 • Export kompilovaného Binárneho tvaru (Export compiled Binary) Ctrl+Alt+S– zostaví a uloží projekt ako súbor .hex, ktorý môže byť uložený ako archív alebo môže byť použitý na nahranie do dosky cez iné aplikácie alebo nástroje
 • Zobraziť adresár s projektami Show Sketch Folder) Ctrl+K – otvorí aktuálny priečinok projektu
 • Zahrnúť knižnice (Include Library) – pridá vybranú knižnicu do projektu vložením príkazu #include na začiatku kódu. Navyše tu môžete pristupovať aj k položke „Spravovať knižnize“ alebo importovať nové knižnice zo .ZIP súborov
 • Pridať súbor… (Add File…) – pripojí k projektu zdrojový súbor (bude skopírovaný z jeho aktuálneho umiestnenia). Nový súbor sa objaví v novej záložke v okne projektu. Odstraňovať takto vložené súbory možno cez ponuku, ktorú otvoríte šípkou vpravo na úrovni záložiek

Nástroje (Tools)

 • Automatické formátovanie (Auto Format) Ctrl+T – tento nástroj upraví váš kód tak, aby bol lepšie čitateľný. Napríklad odsadí zložené zátvorky a obsah v nich zarovná
 • Archivuj projekt (Archive Sketch) – archivuje kópiu súčasného projektu vo formáte .zip. Archív je umiestnený do rovnakého adresára ako projekt
 • Uprav kódovanie a znova nahraj (Fix Encoding & Reload) – rieši prípadné rozpory medzi kódovou znakovou sadou v editore a kódovou znakovou sadou v operačnom systéme
 • Monitor sériového portu (Serial Monitor) Ctrl+Shift+M – otvorí okno sériového monitora a inicializuje výmenu dát s akýmkoľvek pripojeným zariadením pripojeným na zvolenom COM porte. To zvyčajne resetuje dosku v prípade, že doska podporuje reset cez sériový port.
 • Sériový zapisovač (Serial Plotter) Ctrl+Shift+L – umožňuje zobraziť graf zo sériových dát z vášho Arduina v reálnom čase
 • Doska (Board) – obsahuje ponuku pre výber dosky, s ktorou práve pracujete. Výber patričnej ​​dosky je dôležitý pre správne nahranie projektu do Arduina.
 • Port (Port) – v tomto menu nájdete zoznam všetkých zariadení pripojených cez sériovú linku (či už skutočnú alebo virtuálne) k vášmu PC
 • Získať informácie o doske (Get Board Info) – získa informácie o pripojenej doske
 • Programátor (Programmer) – túto ponuku využijete len vtedy, keď chcete čip naprogramovať inak, než pomocou programátora na doske Arduino. Používa sa napríklad, keď si vytvárate vlastné Arduino a k nahraniu firmwaru do čipu použijete externý programátor.
 • Vypáliť zavádzač (bootloader) (Burn Bootloader) – toto použijete, keď budete chcieť nahrať bootloader do úplne nového čipu (či už ATmega, Attiny, či ďalších), ktorý ešte firmware Arduino neobsahuje. Pred nahraním bootloaderu sa uistite, že ste v menu Boards vybrali správnu dosku.

Pomoc (Help)

 • Hľadaj v referenčnej príručke (Find in Reference) Ctrl+Shift+F – toto je jediná interaktívna funkcia v ponuke Pomoc. Vyberie príslušnú offline stránku (kópia z webu arduino.cc na lokálnom disku) s vyznačenou funkciou alebo príkazom pod kurzorom
 • ďalej tu nájdete odkazy na príručky

Náš prvý program

Teraz už poznáme všetko potrebné, aby sme úspešne naprogramovali Arduino a spustili náš prvý program. K tomu tu je ďalšia kapitola v článku „Prvý program: Arduino blikanie LED“, kde sa všetko potrebné dozvieš ako zapojiť a naprogramovať Arduino.

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.


Arduino LilyPad

Arduino LilyPadArduino LilyPad je zamýšľaný pre projekty „e-textil„. Môže byť v šitý do tkaniny spolu so senzormi, napájaním a s ohybnými vodičmi. Osadený je známim čipom ATmega328.

Arduino MEGA 2560

Arduino MEGA 2560Arduino MEGA 2560 je navrhnutý pre komplexnejšie projekty. Má väčší priestor pre program, takže sa využíva pre 3D tlačiarne a projekty robotiky. To dáva projektom dostatok priestoru. K tejto doske nájde aj rôzne shieldy. Medzi najpoužívanejšie patrí napr. TFT dotykový displej, ktorý priamo pasuje do vyvedených kontaktov po obvode. Tvoriť tak môžte projekty ovládané cez …

Programino IDE – návod na inštaláciu

Programino IDE - návod na inštaláciuPROGRAMINO IDE je alternatívne pohodlné a ľahko použiteľné vývojové prostredie pre Arduino a kompatibilné dosky. Rôzne dostupné nástroje uľahčujú rýchlu realizáciu projektu. Obsahuje dva UART terminály, náhľad hardvéru, prispôsobiteľné zvýraznenie syntaxe, možnosť vyhľadávania objektov a funkcií, analógový plotter, jednoduchá kompilácia, upload kódu atď. Ďalej program umožňuje ukladanie položiek do záložiek, vytváranie šablón s možnosťou exportu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžeš použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>