PlatformIO IDE – návod na inštaláciu

PlatformIO IDE - návod na inštaláciu

V tomto článku prinášam jednu z ďalších možností pre Arduino programovanie a to vývojové prostredie PlatformIO IDE. V tomto vývojovom prostredí si ukážeme jednoduchý príklad „Blink“.

Okrem programovania Arduina ho možno použiť aj pre ďalšie podobné vývojové dosky. PlatformIO IDE je voľne stiahnuteľné a je podporované väčšinou operačných systémov. Odporúčam vyskúšať.

Integrované vývojové prostredie budúcej generácie pre IoT (internet vecí). Ukážeme si jednu z ďalších možností programovania Arduina a to vývojové prostredie PlatformIO IDE. IDE je voľne stiahnuteľné a je podporované väčšinou operačných systémov.

Ištalácia

1. Python interpreter

PlatformIO IDE je založené na PlatformIO jadre, ktoré je napísané v Pythone. Python je štandardne nainštalovaný na všetkých populárnych OS okrem Windows. Pre Windows užívateľov je potrebné k správnemu fungovaniu mať nainštalovanú verziu Python v. 2.7.xx! Nezabudnite vybrať položku „Add python.exe to Path“, inak príkazový riadok python nebude k dispozícii.

PlatformIO IDE - Install Python interpreter

2. Clang pre inteligentné automatické doplňovanie kódu

PlatformIO IDE používa clang pre inteligentné automatické doplňovanie kódu. Ak chcete zistiť, či je clang k dispozícii vo vašom systéme, otvorte príkazový riadok a spustite clang -v.

clang

Ak nie je nainštalovaný, potom ho je potrebné nainštalovať. Stiahnite si najnovšiu verziu Clang pre Windows (Pre-Built Binaries: Clang for Windows). Vyberte pri inštalácii možnosť „Add LLVM to the system PATH“.

PlatformIO IDE - Install CLang LLVM path

3. Ištalácia PlatformIO IDE

Teraz stiahnite a nainštalujte najnovšiu oficiálnu verziu PlatformIO IDE for Atom bundle (alebo alternatívou je zvlášť nainštalovať Atom text editor a potom otvoriť „Atom Package Manager“ a naištalovať platformio-ide).

PlatformIO IDE - Installing Atom

Na konci inštalácii kliknite na „Reload Now“.

Prvé spustenie

Po inštalácii na ploche klikneme na vytvorenú ikonu Atom. Akonáhle je Atom otvorený, PlatformIO IDE sa automaticky natiahne. Po spustení programu sa nám otvorí nasledujúce úvodné okno.

PlatformIO IDE - úvodná obrazovka

Prostredie PlatformIO IDE

V PlatformIO sa všetky dôležité funkcie a nástroje nachádzajú v ľavom stĺpci. Teraz si ich jednu po druhej predstavíme. Funkcie, ktoré sú rovnaké ako u Arduino IDE, preskočím.

PlatformIO IDE - Build

Build – rovnako ako v Arduino IDE, slúži pre kompiláciu projektu

PlatformIO IDE - Upload

Upload – nahrá program do Arduina

PlatformIO IDE - Clean

Clean – slúži na vymazanie všetkých dočasných súborov, ktoré si program vytvoril. Pre nás je tu prakticky zbytočne.

PlatformIO IDE - Run other target

Run other target… – ???

PlatformIO IDE - Toogle Build Panel

Toogle Build Panel – otvorí kompilačný panel

PlatformIO IDE - Initialize or Update PlatformIO Projekt

Initialize or Update PlatformIO Projekt – vytvorenie nového projektu

PlatformIO IDE - Open Project Folder

Open Project Folder… – slúži k otvoreniu už vytvoreného programu

PlatformIO IDE - Find in Project

Find in Project… – tlačidlo v podobe lupy slúži na vyhľadávanie slov alebo fráz v programe

PlatformIO IDE - Terminal

Terminal – otvára príkazový riadok, ktorým možno všetky tlačidlá nahradiť, stačí poznať len správne príkazy

PlatformIO IDE - Library Manager

Library Manager – otvára okno, pomocou ktorého sa dajú hľadať knižnice pre naše programy

PlatformIO IDE - Serial monitor

Serial monitor – slúži k otvoreniu sériovej linky medzi počítačom a Arduinom

PlatformIO IDE - Settings

Settings – nastavenie prostredia PlatformIO

PlatformIO IDE - Documentation

PlatformIO Documentation – online pomoc

Náš prvý program

Teraz si vytvoríme nový projekt, na ktorom si prostredie ukážeme. Začneme tým, že si v počítači vytvoríme adresár Projekty, do ktorej budeme všetky projekty ukladať. Naším prvým projektom bude klasický Blink, takže pre neho vytvoríme adresár v adresári Projekty. Ďalej sa budeme pohybovať iba v prostredí PlatformIO, v počítači bude vystupovať pod názvom Atom.

Na hornej lište máme niekoľko záložiek, jediná ktorá nás teraz bude zaujímať je PlatformIO. Zvolíme možnosť „Initialize new Projekt or update existing“.

PlatformIO IDE - Initialize_new_Project

Ak ste všetko urobili správne otvorí sa nasledujúce okno.

PlatformIO IDE - Initialize new Project or update existing

V prvom riadku sa volí platforma (doska), na ktorú budeme chcieť projekt nahrať. V našom prípade zvolíme Arduino UNO (môžeme ich zvoliť i viac). V druhom riadku využijeme tlačidlo „Other“, pomocou ktorého sa nám otvorí adresár, kde nájdeme náš adresár Blink. Pomocou tlačidla „Initialize“ vytvoríme nový projekt. Po vytvorení projektu, by sa mala objaviť nasledujúca obrazovka.

PlatformIO IDE - Project has been successfully initialized

Teraz sa nám na ľavej strane otvoril adresár, ktorý je tu pomerne dôležitý. V našom adresári Blink sa vytvorili ďalšie tri adresáre. Nás bude najviac zaujímať adresár lib a scr. V adresári .pioenvs sú súbory pre kompiláciu a ďalšie veci bežiace na pozadí. Do adresára lib budeme vkladať knižnice, ktoré budeme v našom programe potrebovať. V adresári scr sa potom bude nachádzať súbor s našim programom (môžeme ich mať aj viac).

V adresári scr vytvoríme pomocou pravého tlačidla a „New File“ súbor main.cpp, do ktorého budeme písať kód.

PlatformIO IDE - scr new file

Tento súbor je základom všetkého. Spúšťa sa vždy pri nahraní a spustení programu (súbor s iným názvom by sa nespustil).

PlatformIO IDE - scr new file main.cpp

Do tohto súboru začneme písať náš program. Programovacie prostredie je určené pre jazyk C++, nie pre Wiring, ktorým programujeme Arduino, ale to sa dá jednoducho zmeniť. Stačí na začiatok programu naincludovať Arduino.h. Program pre náš skúšobný projekt potom bude vyzerať takto:

/**
 * Blink
 * Turns on an LED on for one second,
 * then off for one second, repeatedly.
 */
#include "Arduino.h"

void setup()
{
 // initialize LED digital pin as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
 // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
 // wait for a second
 delay(1000);
 // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  // wait for a second
 delay(1000);
}

 

Teraz spustíme „Build“ alebo rovno „Upload”“.

PlatformIO IDE - Build Upload

A mali by ste vidieť zeleným výsledok success v paneli building.

PlatformIO IDE - Build Success

Záverečné zhodnotenie a porovnanie s Arduino IDE

Najväčšie výhody prostredia PlatformIO IDE oproti klasickému Arduino IDE sú nasledovné:

 • možnosť kompilácie pre viac druhov dosiek
 • nápoveda a dokončovanie príkazov – program vám bude pri písaní kódu ponúkať veľa možností ako dokončiť daný príkaz
 • viac dosiek, na ktoré je možné program nahrať (je tu aj veľa iných platforiem, nie len Arduino)
 • možno programovať aj pomocou C++ bez pridania “Arduino.h”, a alebo ich kombinácií, čo ponúka nové možnosti
 • jednoduché sťahovanie knižníc a ich vkladanie

Odporúčam vyskúšať!


Programino IDE – návod na inštaláciu

Programino IDE - návod na inštaláciuPROGRAMINO IDE je alternatívne pohodlné a ľahko použiteľné vývojové prostredie pre Arduino a kompatibilné dosky. Rôzne dostupné nástroje uľahčujú rýchlu realizáciu projektu. Obsahuje dva UART terminály, náhľad hardvéru, prispôsobiteľné zvýraznenie syntaxe, možnosť vyhľadávania objektov a funkcií, analógový plotter, jednoduchá kompilácia, upload kódu atď. Ďalej program umožňuje ukladanie položiek do záložiek, vytváranie šablón s možnosťou exportu. …

Ako na ošetrenie spínacích kontaktov – debouncing

Ako na ošetrenie spínacích kontaktov - debouncingVšeobecne najčastejším spôsobom ovládania aplikácií Arduinom s okolitým svetom sú tlačítka, klávesnice (membránové, kapacitné alebo s mikrospínačmi), rotačné enkódery (rotation encoders, inkrementálne otočné ovládače) a rad ďalších spínačov, pracujúcich na mechanickom princípe. Hoci na prvý pohľad by nemal byť až taký problém zistiť, či je nejaký kontakt zopnutý alebo nie, nejaká úskalia tam predsa len …

Prvý program: Arduino blikanie LED

Arduino blikanie LEDV tomto článku ti ukážem praktickú ukážku, ako zapojiť a naprogramovať Arduino. Ide o také to programátorské “Hello World” s Arduinom. V našom prípade to je “Arduino blikanie LED”. Blikanie LED diódou možno bez ďalších súčiastok realizovať s akoukoľvek vývojovou doskou Arduino. V tomto príklade to bude Arduino UNO. Bude to to najjednoduchšie, čo môžeš so …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžeš použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>