Knižnice – návod na inštaláciu

Knižnice - návod na inštaláciuKnižnice určené pre Arduino sú priečinky (adresáre), ktoré združujú viac súborov so zdrojovými kódmi. Vďaka týmto zdrojovým kódom máme potom jednoduchší a prehľadnejší vlastný program, keď chceme pripojiť nejaký zložitejší modul, senzor, displej a podobne. Napríklad pri stiahnutí programovacieho prostredia Arduino IDE už je tu integrovaná knižnica LiquidCrystal, ktorá umožňuje jednoduché pripojenie znakových LCD displejov. Na internete možno stiahnuť stovky knižníc a práve vďaka komunite Arduino nadšencov máme veľkú pravdepodobnosť, že pre náš modul už niekto nejaké knižnice vytvoril a zdieľa ju s ostatnými. Na použitie novo stiahnutej knižnice v IDE máme dva základné postupy, ktoré sa tu pokúsim popísať.

Prvým spôsobom je import z Arduino IDE. Klikneme si v hornej ponuke na možnosť „Projekt – Zahrnúť knižnicu“ a zvolíme „Pridať .ZIP Knižnicu…“ Potom sa nám otvorí okno, v ktorom si vyberieme stiahnutý ZIP archív s knižnicou a potvrdíme voľbu. Ak autor knižnice splnil všetky náležitosti, prebehne v poriadku import knižnice a uvidíme na spodnej lište potvrdenie. Môže sa ale stať, že knižnica nemusí byť pripravená správne. V tomto prípade je ešte možné skúsiť knižnicu rozbaliť ručne z archívu a potom znovu skúsiť import cez „Pridať .ZIP Knižnicu“, ale teraz otvoriť rozbalený priečinok s knižnicou a potvrdiť voľbu.

Pirdať knižnice do Arduino IDE

Druhý spôsob je ručné nakopírovanie priečinka s knižnicou. Ak ste nezvolili inak, všetky Arduino programy, takzvané skeče, sa ukladajú do priečinka Dokumenty a podpriečinka Arduino. Tu si tiež môžeme všimnúť priečinok nazvaný libraries. V tomto priečinku sa nachádzajú užívateľské knižnice. Ak teda stiahneme novú knižnicu a chceme si ju pridať do Arduino IDE, stačí rozbaliť archív a priečinok so súbormi knižnice (nie samotné súbory) skopírovať do spomínaného priečinka libraries. Potom už stačí len reštartovať Arduino IDE a knižnice by mali bez problémov fungovať. Jednoduchý test je taký, že si otvoríte opäť ponuku Projekt – Zahrnúť knižnice a tu na konci zoznamu uvidíte svoju novo pridanú knižnicu. Ak táto nová knižnica obsahuje tiež príklady použitia (v priečinku s knižnicou sa nachádza aj podpriečinok Examples), môžeme si tieto príklady prezrieť v ponuke Súbor – Príklady a opäť na konci zoznamu uvidíme názov novo pridanej knižnice.


Štandardné knižnice pre Arduino

 • EEPROM – čítanie a zápis do EEPROM pamäte
 • Ethernet – pre pripojenie k internetu pomocou Arduino Ethernet Shieldu
 • Firmata – pre komunikáciu s aplikáciami v počítači pomocou štandardného sériového protokolu
 • GSM – pre pripojenie ku GSM / GRPS sieti pomocou GSM Shieldu
 • LiquidCrystal – pre ovládanie displeja z tekutých kryštálov (LCD)
 • SD – pre čítanie a zápis na SD kartu
 • Servo – pre ovládanie servomotorov
 • SPI – pre komunikáciu so zariadeniami pomocou zbernice SPI (Serial Peripheral Interface)
 • SoftwareSerial – pre sériovú komunikáciu na akýchkoľvek digitálnych pinoch
 • Stepper – pre riadenie krokových motorov
 • TFT – pre kreslenie textov, obrázkov a tvarov na TFT displejoch
 • WiFi – pre pripojenie k internetu pomocou WiFi Arduino Shieldu
 • Wire – pre odosielanie a prijímanie dát zo snímačov a zariadení pomocou zbernice I2C/TWI (Inter-Integrated Circuit / Two Wire Interface)

Knižnice pre Arduino 101

 • CurieBLE – komunikácia so smartfónom alebo tabletom cez BLE (Bluetooth Low Energy)
 • CurieIMU – správa akcelerometra a gyroskopu integrovaného na doske
 • CurieTimerOne – umožňuje používať funkcie časovača

Knižnice pre Arduino Due

 • Audio – prehrávanie zvukových súborov z SD karty.

Knižnice pre Arduino Due, Zero a Arduino MKR1000

 • USBHost – komunikácia s USB perifériami ako sú myši a klávesnice.
 • Scheduler – správca multitaskingu

Knižnice pre Arduino Zero a Arduino MKR1000

 • AudioFrequencyMeter – vzorkuje analógový signál a vráti jeho frekvenciu
 • AudioZero – prehráva zvukové súbory z SD karty.
 • RTC – hodiny reálneho času (Real Time Clock)

Knižnice pre Arduino WiFi 101 Shield a Arduino MKR1000

 • WiFi101 – správa Wifi

Knižnice pre Arduino Esplora

 • Esplora – táto knižnica vám umožní ľahko pristupovať k rôznym snímačov namontovaných na doske Esplora

Knižnice pre Arduino Robot

 • Robot – táto knižnica umožňuje jednoduchý prístup k funkciám pre Arduino Robot

Knižnice pre Arduino Yún

 • Bridge Library – umožňuje komunikáciu medzi procesorom Atheros 9331 (Linux) a mikrokontrolérom ATmega32U4

Knižnice USB pre Arduino Leonardo, Micro, Due, Zero a Esplora

 • Keyboard – simulácia klávesnice na pripojenom počítači
 • Mouse – simulácia myši, ovládanie kurzora na pripojenom počítači

Tento text je preložený a upravený zo stránok arduino.cc pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.


Ako (ne)zničiť Arduino

Ako zničiť ArduinoČo by si mal vedieť pri zapájaní Arduina a jeho pinov? Určite aspoň to, ako nezničiť Arduino. Nasledujúci súpis zverejňujem preto, aby si sa popísaným chybám mohol vyhnúť. Jedná sa skôr o elektronické chyby zapojenia, než mechanické zničenie. Začiatočníci, ktorí pristupujú k elektronike prvýkrát, tu nájdu lekciu o nevhodnom zapájaní pinov na Arduine. Nesprávnym zapojením …

EEPROM.h

knižnica pre Arduino EEPROM.hKnižnica pre Arduino EEPROM.h sa využíva na čítanie a zápis dát do internej pamäte EEPROM. To je tá časť pamäte, ktorá si zachová uložené dáta aj po vypnutí napájania Arduina. Veľkosť tejto pamäte je daná mikrokontrolérom, napr. ATmega328 má 1024 bajtov, ATmega1280 a ATmega2560 má 4096 bajtov. Obsah tejto pamäte môže modifikovať len bežiaci program v …

Ako na ošetrenie spínacích kontaktov – debouncing

Ako na ošetrenie spínacích kontaktov - debouncingVšeobecne najčastejším spôsobom ovládania aplikácií Arduinom s okolitým svetom sú tlačítka, klávesnice (membránové, kapacitné alebo s mikrospínačmi), rotačné enkódery (rotation encoders, inkrementálne otočné ovládače) a rad ďalších spínačov, pracujúcich na mechanickom princípe. Hoci na prvý pohľad by nemal byť až taký problém zistiť, či je nejaký kontakt zopnutý alebo nie, nejaká úskalia tam predsa len …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžeš použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>